Condicions d'accés

La utilització de la web http://www.flordevida.org/tiendasolidaria, suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, per la qual cosa si no està d'acord amb el contingut de la mateixa haurà d'abstenir-se de fer ús de la web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable, contra la moral i bons costums generalment acceptades o l'ordre públic. La Fundació Le Cadó contra el càncer de mama es reserva el dret a retirar l'accés a la web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquesta Informació Legal.

La Fundació Le Cadó es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions.

Registre d'accés

http://www.flordevida.org/tiendasolidaria empra cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest website. Aquestes cookies associen únicament un Usuari de manera anònima i al seu equip per al procés de generació d'estadístiques i control d'accés, sense proporcionar cap tipus de referència del que es pugui derivar dada de caràcter personal algun. En cas que hi hagi una utilització de cookies del que es pugui derivar alguna dada de caràcter personal, l'usuari serà informat convenientment d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Fundació Le Cadó conserva en fitxers log l'accés al seu web, per controlar el tràfic i hàbits de navegació per la web. Aquest log emmagatzema la data, hora, procedència de l'Usuari, website del que prové, pàgina a la qual accedeix i navegador que utilitza, dades que no són associats amb cap persona.

 

Dades personals

En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem dels següents extrems: les dades de caràcter personal que introdueixi a través de la pàgina web són tractats en el "Fitxer d'usuaris de la web", i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat de l'esmentat fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l'accés als diferents serveis del mateix. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a rrpp@flordevida.org

Propietat intel·lectual

Els continguts d'aquesta web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la fundació Le Cadó o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en http://www.flordevida.org/tiendasolidaria o s'utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els Usuaris que creguin que els seus drets de propietat intel·lectual hagin estat infringits per l'ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguin en aquest website poden posar-se en contacte amb La Fundació Le Cadó i sol·licitar que el contingut sigui retirat o que l'accés públic a ells sigui bloquejat.

Continguts dels usuaris

L'usuari accepta cedir a títol gratuït a aquesta web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l'obra que envia, per a tothom i per la durada màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers.

L'usuari que remet l'obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i/o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual que per virtut d'aquest contracte cedeix i, per tant, mantindrà indemne a aquesta web enfront de qualsevol reclamació de tercers derivada de l'incompliment de la citada garantia.

En enviar la seva obra a aquesta secció, l'usuari accepta el contingut de les següents clàusules:

Aquesta web decidirà sobre la idoneïtat de l'obra a l'efecte de la seva publicació i podran adaptar-la tecnològicament, fragmentar-la i adequar-la al format idoni per a la seva publicació.
En cap cas s'acceptaran obres que afectin als següents principis: dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguin resultar vulnerats. L'usuari declara, assegura i confirma a aquesta web:
* Que és major de 18 anys.
* Que les seves dades identificatives són certs i *verificables.
* Que ell és l'autor material de l'obra que envia, que és original i no l'ha plagiat o usurpat de tercers.
* Que, en el cas d'enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han estat elaborats amb el consentiment de les persones que apareixen en ells i que aquestes persones són majors d'edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l'enviament.

En conseqüència, l'usuari es fa responsable d'aquestes manifestacions i, en conseqüència, mantindrà indemne a aquesta web per l'incompliment de les citades garanties.

Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix http://www.flordevida.org/tiendasolidaria no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d'un altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, http://www.flordevida.org/tiendasolidaria no garanteix que l'accés a la pàgina no pugui ser interromput, sofrir retards, contenir errors o omissions, o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l'exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que sigui completa.

En cas d'interrupció per causes alienes a la Fundació le Cadó, als seus Usuaris, la Fundació posarà tots els mitjans al seu abast per reposar el subministrament.

Aquesta web conté enllaços a pàgines web alienes a la Fundació Le Cadó per a comoditat dels seus usuaris. La inclusió d'aquests vincles no suposa que Fundació Le Cadó accepti cap responsabilitat sobre el contingut d'aquestes webs alienes a Fundació Le Cadó. Una vegada que un usuari es trobi en una altra web que no sigui http://www.flordevida.org/tiendasolidaria haurà d'atenir-se a les indicacions legals que aquesta altra web indiqui. En cas que un Usuari consideri que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per proposar la seva eliminació o modificació.

Modificació de la web

La Fundació le Cadó es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

La Fundació le Cadó no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d'accés a la web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.